06/10/2020

Geldt zorgplicht van het intermediair ook voor het arbopakket?

Regelmatig zien wij als Zorg van de Zaak dat werkgevers  een arbopakket hebben gekozen, dat eigenlijk niet optimaal past bij de afgesloten verzuimverzekering. Veelal is het arbopakket afgesloten, voordat de verzuimverzekering in beeld kwam. Daarnaast komt het vaak voor dat werkgevers zonder verzuimverzekering geen aandacht meer hebben voor een ooit eerder afgesloten arbopakket.  

Het wijzigen naar een arbopakket dat beter past bij de huidige situatie van de werkgever in combinatie met de juiste verzuimverzekering, is eenvoudig bij de verzekeraar aan te geven. Bovendien kan de werkgever bij de intermediair terecht voor goed advies. De verzekeraar informeert  vervolgens  Zorg van de Zaak  over de toevoeging van het arbopakket aan de verzuimverzekering.

In deze blog benoemen we de voordelen en de mogelijkheden van het juiste arbopakket.

Waar in het verleden arbodienstverlening vaak als los pakket werd afgesloten door een werkgever, zien we de laatste jaren meer combinaties van verzuimverzekering en arbodienstverlening ontstaan. De werkgever is zich er niet altijd van bewust dat bij het afsluiten van een verzuimverzekering, het al lopende arbopakket wellicht beter herzien kan worden. Daarom is de werkgever beter uit om een arbopakket te kiezen in combinatie met de verzuimverzekering. De verzuimverzekeraar heeft namelijk vaak afspraken met de arbodienst over de uitvoering van de  arbodienstverlening. Daarnaast  zijn combinatiepakketten vaak scherper geprijsd.

Overige voordelen:

  • Gebruik van één portal voor de werkgever. De ziek- en herstelmeldingen worden automatisch doorgezet naar de arbodienst. Gemak voor de werkgever en zijn zowel verzekeraar als arbodienst gelijktijdig geïnformeerd
  • Uitgebreidere dekking ter ondersteuning van de werkgever na een ziekmelding door een casemanager
  • De verzekeraar geeft vaak poortwachter garantie
  • De verzekeraar financiert in veel gevallen  interventies voor een zieke medewerker
  • De prolongatiedatum van het arbopakket en de verzuimverzekering lopen gelijk
  • De premie voor de arbodienstverlening wordt door de verzekeraar gelijktijdig met de premie voor de verzuimpremie geïncasseerd.

Kortom, genoeg redenen voor het intermediair om bij het afsluiten van een verzuimverzekering het lopende arbopakket onder de loep te nemen en te kiezen voor de combinatie van verzuimverzekering en arbodienstverlening.

Op het aanvraagformulier van de verzuimverzekeraar kan vaak een keus gemaakt worden voor een arbopakket van Zorg van de Zaak. Het eventueel lopende arbopakket bij Zorg van de Zaak wordt per ingangsdatum van de verzuimverzekering, inclusief arbo, afgesloten. Zo kan er geen sprake zijn van dubbele dekking en dubbele premiebetaling voor arbodienstverlening.

Ook als een werkgever geen verzuimverzekering heeft, is er de wettelijke verplichting om een contract met een arboarts of arbodienst te hebben, om zo zijn werknemers de mogelijkheid te bieden om preventief of na een ziekmelding gebruik te maken van een arboarts. Uit recentelijke cijfers blijkt dat er nog steeds werkgevers zijn, die geen arbocontract hebben afgesloten voor de werknemers. De arbeidsinspectie kan een werkgever hiervoor beboeten. Het intermediair kan hier haar adviesrol uitbreiden en in het kader van de zorgplicht de werkgever wijzen op zijn verplichting.

Als de werkgever een arbopakket jaren geleden heeft afgesloten, is het goed om te kijken of dit pakket nog wel past bij de werkgever. Klopt het aantal werknemers nog bij het destijds gekozen arbopakket?  Is de verwachting van de arbodienstverlening nog juist? Past de verhouding premie en extra kosten nog bij het bedrijf? Voor al deze kwesties kan het intermediair zijn adviesrol en zorgplicht goed uitvoeren. Dus ook in het geval de werkgever geen verzuimverzekering heeft.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de intermediairsdesk van Zorg van de Zaak.

Deel dit artikel via: Facebook Linkedin Twitter
Terug naar overzicht

Geldt zorgplicht van het intermediair ook voor het arbopakket?

Ontwikkelingen in de samenwerking met verzekeraars