12/11/2019

Ontwikkelingen in de samenwerking met verzekeraars

Zorg van de Zaak werkt samen met diverse verzekeraars waarbij arbodienstverlening in combinatie met verzuimverzekeringen wordt aangeboden in pakketten. Vanaf komend jaar zijn er twee belangrijke ontwikkelingen in de markt van verzekeraars die van invloed zijn op de dienstverlening, namelijk de intrede van de MKB verzuim ontzorgverzekering en de inrichting van één ketenpartner in de dienstverlening door a.s.r. en Nationale-Nederlanden.

Zorg van de Zaak werkt samen met diverse verzekeraars waarbij arbodienstverlening in combinatie met verzuimverzekeringen wordt aangeboden in pakketten. Vanaf komend jaar zijn er twee belangrijke ontwikkelingen in de verzekeringsbranche die van invloed zijn op de dienstverlening, namelijk de intrede van de MKB verzuim ontzorgverzekering en de inrichting van één ketenpartner in de dienstverlening door a.s.r. en Nationale-Nederlanden.

MKB verzuim ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari bestaat er een nieuwe verzekering voor ondernemers: de MKB verzuim ontzorgverzekering. De verzekering is gericht op het volledig ontzorgen van de ondernemer bij ziekteverzuim. Verzekeraars bieden de verzekering aan naast de reguliere verzuimverzekeringen. Zorg van de Zaak werkt bij verschillende verzekeraars, waaronder a.s.r. en Nationale-Nederlanden, mee als partner in de arbodienstverlening.

Het intreden van deze nieuwe verzekeringsvorm maakt onderdeel uit van afspraken die zijn gemaakt door het ministerie van SZW, MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Het doel van de afspraken is om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte of verzuim voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

Samengevat gaat het om de volgende maatregelen:

  • Er komt een MKB verzuim ontzorgverzekering per 1-1-2020;
  • Werkgevers krijgen per 2021 een premiekorting op de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof);
  • Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV toets per 1-1-2021;
  • Toetsing door UWV wordt transparanter;
  • Rol van de werknemer wordt groter bij re-integratie.

Meer informatie over de MKB verzuim ontzorgverzekering kunt u opvragen bij onze partners, a.s.r. en de Nationale-Nederlanden.

Eén ketenpartner: wat verandert er?

Nationale-Nederlanden en a.s.r. werken toe naar een werkwijze waarin de klant wordt bediend door  één ketenpartner.  Dit betekent dat er binnen de verzekering één arbodienstverlener is die het hele verzuimtraject begeleidt inclusief de re-integratie. De arbodienstverlener is dan verantwoordelijk voor het gehele casemanagement, de re-integratieactiviteiten en inzet van interventies. Ook de begeleiding en de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts vallen hieronder. Tot nu toe gebeurde dit vaak door meerdere partners die allemaal een gedeelte van deze dienstverlening verzorgden.

Zorg van de Zaak is voorstander van deze nieuwe aanpak. Doordat Zorg van de Zaak onderdeel is van het Zorg van de Zaak Netwerk hebben onze klanten toegang tot een groot aantal professionele dienstverleners op het gebied van preventie, re-integratie, leefstijlzorg en medische zorg.  Onze professionals hebben korte lijnen met elkaar en interventies zijn snel beschikbaar.. Zo kunnen we altijd een juiste aanpak bieden bij verzuim en waar mogelijk verzuim voorkomen.

Het is ons streven om samen met werkgevers actief bij te dragen aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit doen we door een goede bereikbaarheid voor werkgever én werknemer, de inzet van onze professionals én een speciale intermediair desk voor adviseurs.

Wilt u hier meer over weten?

Neem dan contact op met onze intermediair desk via intermediair@zorgvandezaak.nl of 030 – 212 38 38.

Deel dit artikel via: Facebook Linkedin Twitter
Terug naar overzicht

Geldt zorgplicht van het intermediair ook voor het arbopakket?

Heeft uw relatie na de indexering ook nog wel het juiste arbopakket?