16/11/2020

Heeft uw relatie na de indexering ook nog wel het juiste arbopakket?

In het laatste kwartaal van het jaar maakt Zorg van de Zaak de nieuwe premies voor de verschillende arbopakketten voor het nieuwe jaar bekend. Een goed moment om het bestaande arbopakket bij uw relatie tegen het licht te houden. Heeft de werkgever een verzuimverzekering, dan biedt een arbopakket gekoppeld aan deze verzuimverzekering voordelen en is vaak voordeliger dan een los arbopakket. Heeft de werkgever een verrichtingenpakket, dan is omzetting naar een all-in variant wellicht interessant. Is het arbopakket jaren geleden afgesloten, dan bieden de huidige arbopakketten meer ondersteuning tijdens ziekteverzuim van zijn werknemer(s).
Kortom, de nieuwe premie van het arbopakket biedt u als intermediair weer een goed moment om uw adviesrol in te zetten.

Met een arbopakket van Zorg van de Zaak, krijgt een werkgever toegang tot onze netwerkorganisatie van arbobedrijven, expertisebedrijven en zorgbedrijven. De bedrijfsarts kan snel doorverwijzen voor een interventie naar een bedrijf uit het netwerk. Vanuit het netwerk wordt integrale ondersteuning rond impactvolle momenten geboden op het werk, thuis en in de (poli)kliniek. Hierdoor kunnen werknemers blijven werken of sneller terug zijn op de werkvloer. Daarmee biedt Zorg van de Zaak een uniek platform voor participatie.

De keuze voor een abonnement: welke factoren spelen een rol?

Welk pakket u als adviseur adviseert is afhankelijk van een aantal factoren. 

Als eerste is het aantal werknemers binnen het bedrijf van belang. Dit bepaalt de kosten op jaarbasis. Wil de werkgever een laag abonnementstarief en betalen voor verrichtingen gedurende het jaar?Of wil de werkgever juist geen nota’s voor verrichtingen, zoals het bezoek aan de bedrijfsarts, ontvangen? Als Zorg van de Zaak zien wij dat veel MKB bedrijven kiezen voor een All-in arbopakket. Dit betekent dat de jaarlijkse abonnementsprijs per werknemer wat hoger is, maar dat alle verrichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter binnen het abonnement vallen.

Als tweede is het eerste contactmoment bij verzuim een belangrijke factor. De laatste jaren is de ondersteuning van de werkgever bij verzuim door een casemanager van Zorg van de Zaak sterk toegenomen. In samenwerking met verzekeraars is ervoor gekozen om na ontvangst van de ziekmelding sneller contact op te nemen met de werkgever en/of werknemer om vervolgstappen in het verzuimproces te bespreken. Dit contact valt in alle gevallen binnen het abonnement. Het prijsverschil tussen de verschillende verrichtingen en All-in pakketten wordt veroorzaakt door het moment van contact met de werkgever en/of werknemer. Dit kan op de eerste dagen na ontvangst van de ziekmelding of na een aantal dagen.

Ten derde speelt de hoeveelheid ondersteuning die een werkgever krijgt van een casemanager een belangrijke rol bij de prijs van een arbopakket.

De mogelijkheden van een combipakket

Naast een arbopakket voor werkgevers zonder verzuimverzekering, attenderen wij u, als adviseur, ook graag op de dienstverlening van Zorg van de Zaak in samenwerking met verzekeraars. Door de nauwe samenwerking tussen verzekeraar, re-integratiebedrijf en Zorg van de Zaak, zorgen we ervoor dat werkgevers voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter oplegt. In geval van verzuim is er een financieel vangnet via de verzekeraar.

Tarieven abonnementen 2021

Ook Zorg van de Zaak ontkomt niet aan een kleine verhoging van de premie in het nieuwe jaar. Deze indexering is gebaseerd op de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) gehanteerde indexcijfers voor de zorg.

Onderstaand treft u de tarieven aan voor de abonnementen van Zorg van de Zaak voor 2021.


VerzekeraarPakketTarieven
Nationale NederlandenNN MKB uitgebreid (ontzorg)124,40
NN intensief 136,35
NN intensief 3115,50
NN medisch109,80
NN religieus welzijn115,50
a.s.r.Arbosignaal met RM64,90
Arbobegeleiding met RM135,45
Ontzorgmanager139,-
Turien & CoMKB Gezond All-in 123,05
MKB Gezond Verrichtingen44,-
AegonAegon Proactief compleet119,-
Aegon Proactief basis59,-
Aegon Proactief beperkt30,-
SAAMKB Gezond All-in123,05
VCNAll-in118,10
Basis36,05
FelisonMKB Gezond All-in123,05
MKB Gezond Verrichtingen44,-

Heeft u vragen over onze pakketvormen? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag.

Deel dit artikel via: Facebook Linkedin Twitter
Terug naar overzicht

Geldt zorgplicht van het intermediair ook voor het arbopakket?

Heeft uw relatie na de indexering ook nog wel het juiste arbopakket?